Posetite nas
Novi Sad, Teodora Pavlovića 36
Radno vreme
PON-PET: 7:30-21:00 i SUB: 9:00-16:00
Pozovite nas
065/ 301 99 30 | 021/ 270 49 50

Rehabilitacija prednjih ukrštenih ligamenata

Rehabilitacija prednjih ukrštenih ligamenata značajno je uznapredovala u poslednjih par decenija. Zahvaljujući naučnim istraživanjima koja su se bavila biomehanikom povređenog i operisanog kolena, razvile su se nove metode rehabilitacije.

Osamdesetih godina, bilo je tipično da se u sklopu rehabilitacije savetuje strogo mirovanje, te ne bi trebalo da nas čudi što se nakon operacije ligamenata neretko koristio gips koji bi izolovao koleno, a vraćanje funkcionalnosti kroz vežbe za povećanje obima pokreta ili vežbe sa opterećenjem - dugo odlagalo. 

Danas rehabilitacija prednjih ukrštenih ligamenata izgleda drugačije. Dani duge imobilizacije su iza nas, a rana rehabilitacija je zauzela centralno mesto.

Pročitajte tekst kako biste saznali sve o oporavku nakon povrede prednjih ukrštenih ligamenata.

Šta su prednji ukršteni ligamenti i koja je njihova funkcija?

Pogledajmo najpre kratko anatomiju kolena kako bismo shvatili važnost zdravog funkcionisanja prednjih ukrštenih ligamenata. Pri uspravnom stavu, koleno nosi oko 70% naše težine tela.

Zglob kolena se sastoji od:

 • Butne kosti
 • Potkolene kosti
 • Čašice

Između butne i potkolene kosti nalaze se dva meniskusa (unutrašnji i spoljašnji), kao i dva ukrštena ligamenta.

Prednji ukršteni ligamenti nalaze se unutar kolena i spajaju butnu kost i cevanicu. Ovi ligamenti su sačinjeni od fibroznog tkiva i veoma su jaki, tipično dužine oko 4cm. Prilikom opružanja kolena, oni se zatežu.

Prednji ukršteni ligamenti, zajedno sa zadnjim i kolateralnim ligamentima, imaju veoma važne funkcije. Zajedničkim delovanjem, ovi ligamenti:

 • Ograničavaju opružanje cevanice
 • Učvršćuju zglob kolena
 • Obezbeđuju stabilnost i kontrolu pokreta

Kako da znate da li je bol u kolenu posledica povrede prednjih ukrštenih ligamenata? 

Pored toga što svakodnevno trpi veliki pritisak i nosi veliki deo težine tela, koleno je kao zglobna struktura veoma kompleksna i podložna povredama. 

Bol u kolenu može se javiti usled predugo provedenog vremena u nezgodnom položaju tela, predugog stajanja ili hodanja, prevelikog opterećenja u toku fizičkih aktivnosti (npr. trkačko koleno), degenerativnih i upalnih procesa, udarca, naglog rasta (kod adolescenata) i dr.

Međutim, bol koji se javlja kao posledica povrede prednjih ukrštenih ligamenata ćete sigurno prepoznati.

Osim toga, ruptura ili povreda prednjih ukrštenih ligamenata uvek je uzrokovana nekom aktivnošću ili mehaničkim udarcem.

Ova vrsta bola je mnogo intenzivnija i praćena je specifičnim simptomima:

 • Ozbiljan i bolan otok
 • Nemogućnost opružanja ili savijanja noge
 • Smanjena pokretljivost
 • Nestabilnost zgloba
 • Izlivanje krvi u čašicu

Najčešće su u pitanju povrede u toku sportskih aktivnosti ili one koje se dogode usled nezgodnih pokreta, te momentalno izazovu snažan bol koji je često propraćen i neprijatnim zvukom pucanja.

Evo nekoliko primera takvih situacija:

 • Jak fizički kontakt sa protivnikom u toku sportskih takmičenja (oko 20% povreda prednjih ukrštenih ligamenata nastaju nesrećnim slučajem na ovaj način) 
 • Nezgodan doskok praćen previše istegnutim ili izokrenutim kolenom dok potkolenica ostaje fiksirana 
 • Nagla promena pravca ili brzine kretanja 
 • Bilo kakav neprirodan pokret koji podrazumeva oslanjanje težine tela na jednu nogu i rotaciju kolena i potkolenice u suprotnim smerovima 

Da li sve povrede prednjih ukrštenih ligamenata zahtevaju operaciju?    

Operacija obično podrazumeva zamenu ukrštenog ligamenta parčetom sopstvene tetive iz tela.  Tipično je potrebno između 10 i 12 nedelja da zamenski materijal pravilno sraste. U pitanju je jedna od najčešće izvođenih operacija u domenu sportske ortopedije.

Pre same operacije, neophodno je pripremiti koleno i minimalizovati otok i bol. To se obično čini kroz odmor i mirovanje, upotrebu ledenih obloga, kompresijom (izolovati koleno posebnim udlagama koje drže čašicu stegnutom) i elektroterapijom.

U zavisnosti od težine povrede prednjih ukrštenih ligamenata, lekar može predložiti kombinaciju operacije i rehabilitacije, ili samo rehabilitaciju (ukoliko proceni da slučaj nije za operaciju).

Dakle, nisu sve povrede prednjih ukrštenih ligamenata za operaciju.

Snimak pokidanih prednjih ukrštenih ligamenata (izvor: Wikipedia)

Operacija se preporučuje u slučajevima kada je ruptura prednjih ukrštenih ligamenata potpuna ili delimična - ali ipak dovoljno velika i ozbiljna da izaziva opasnu nestabilnost zgloba kolena. Takođe, kada je u pitanju hroničan deficit u pogledu funkcionalnosti prednjih ukrštenih ligamenata ili kada je reč o povredama više delova kolena (npr. kidanje više različitih ligamenata), operacija je često primaran izbor.

Međutim, za rekreativce ili druge pacijente koji su doživeli delimičnu rupturu prednjih ukrštenih ligamenata na ovaj ili onaj način, najčešće je dovoljna rehabilitacija bez operacije.

Naravno, čak i u slučajevima koji jesu za operaciju - oporavak nije moguć bez odgovarajućeg plana postoperativne rehabilitacije.

Šta podrazumeva rehabilitacija nakon povrede prednjih ukrštenih ligamenata? 

Sa rehabilitacijom prednjih ukrštenih ligamenata se počinje pred operaciju, u sklopu priprema za zahvat, a potom se određuje terapija sa kojom se kreće odmah nakon operacije. Ukoliko slučaj nije za operaciju, sa rehabilitacijom se počinje ubrzo nakon što se povreda desila. 

Osnovni ciljevi rehabilitacije prednjih ukrštenih ligamenata su:

 • Vraćanje funkcionalne stabilnosti
 • Ponovno sticanje mišićne snage
 • Povećavanje obima pokreta
 • Postizanje najvećeg mogućeg nivoa funkcionalnosti
 • Smanjenje rizika od ponovnog povređivanja

U tom smislu, najpre se kombinuju različiti tretmani fizikalne terapije kako bi se mišić stimulisao i ubrzala regeneracija tkiva, a potom se postepeno kreće raditi na povećavanju amplitude pokreta.

Kada pacijent stekne sposobnost oslonca na povređenu nogu, uvodi se i kineziterapija.Čak i pre mogućnosti oslonca, mogu se raditi vežbe bez opterećenja koje su deo kineziterapije.

Koje će se konkretne metode koristiti, intezitet vežbanja i trajanje terapije procenjuje stručan fizioterapeut za svakog pacijenta ponaosob. Sam ishod postoperativne rehabilitacije i postignuta funkcionalnost zaivse od kineziterapije. Adekvatna kineziterapija značajno ubrzava proces rehabilitacije i omogućava adekvatno funkcionisanje.

U studiju Kinetix, pacijent koji je u procesu rehabilitacije prednjih ukrštenih ligamenata, radi sa svojim ličnim terapeutom, 1 na 1. Terapeut prati njegov oporavak i shodno tome, u hodu prilagođava vežbe i tretmane kako bi se postigli maksimalni rezultati.

Koje su konkretne faze rehabilitacije prednjih ukrštenih ligamenata?

Slučaj svakog pacijenta je specifičan,  te se prema njemu kroji plan rehabilitacije. Ipak, postoji određeni tempo oporavka koji je uobičajen, te se prema tome razlikuje nekoliko faza rehabilitacije prednjih ukrštenih ligamenata. U slučaju da je u pitanju postoperativna rehabilitacija, posebna pažnja posvećuje se zaštiti grafta (tj. zamenskog ligamenta) i njegovoj fikcasiji, kao i nezi samog ožiljka.

U tabeli ispod, možete videti koje su sve to faze rehabilitacije i šta svaka od faza obuhvata.

 

Faza I (prve 2 nedelje) U prve dve nedelje, fokus je na:

 

 • Kontroli zapaljenja, bola i oticanja
 • Poboljšanju obima pokreta (dosezanje pune ekstenzije pokreta)
 • Dosezanju kontrole mišića kvadricepsa
 • Edukaciji pacijenta o procesu oporavka
 • Mobilizaciji čašice 
Faza II (3-6 nedelja) U naredne četiri nedelje, fokus je na:

 • Jačanju (vežbe sa opterećenjem ili potpomognute vežbe)
 • Dosezanju punog obima pokreta
 • Poboljšanju izdržljivosti i aktivaciji senzornih receptora
Faza III (7-16 nedelja) U narednih deset nedelja, fokus je na:

 • Podršci pacijenta kako bi povratio sigurnost u oslonac i stabilnost kolena
 • Dodatno jačanje (priprema za povratak intenzivnim fizičkim i sportskim aktivnostima)
 • Uvođenje blagih fizičkih aktivnosti ukoliko slučaj to dozvoljava (npr. džogiranje ili lagani poskoci na mekanoj podlozi)
Faza IV (16-24 nedelja) U narednih devet nedelja, pacijent je već povratio 70% snage noge te je fokus na:

 • Funkcionalnim testovima koji utvrđuju uspešnost terapije
 • Edukaciji pacijenta o mogućim ograničenostima u pogledu budućih fizičkih aktivnosti (tj. koje pokrete sme i ne sme da izvodi)
 • Bezbednom povratku pacijenta sportu, fizičkim aktivnostima i svakodnevnom životu

 

Koliko dugo traje rehabilitacija prednjih ukrštenih ligamenata?

Brzina oporavka zavisi od slučaja do slučaja, odnosno od težine povrede i toga da li je u pitanju lečenje bez operacije ili nakon nje. U proseku je pacijentu potrebno oko mesec dana fizikalne terapije pre nego što bude u mogućnosti da se u potpunosti osloni na povređenu nogu. Međutim, čak i u periodu kada nije u stanju da se osloni na nogu, radi se kineziterapija prilagođena za taj period oporavka.

Nakon toga, uglavnom je potrebno još oko 2-3 meseca kombinovane fizikalne i kineziterapije. 

Posle rada sa fizioterapeutom, za ljude koji su fizički aktivni i koji se bave sportom - preporučuje se nastavak rehabilitacije sa personalnim trenerom koji se brine o kreiranju prilagođenih treninga.

U ovom domenu rehabilitacije, značajno je napomenuti saradnika studija Kinetix - Nebojšu Vujkova, magistra sportskih nauka sa preko 20 godina iskustva u domenu kondicijske pripreme sportista.

Takođe, za uspešnu rehabilitaciju prednjih ukrštenih ligamenata, veoma je važna saradnja fizioterapeuta i ortopeda.

Povratak fizičkim aktivnostima moguć je nakon 4-5 meseci (bezkontaktni sportovi, lagano džogiranje, bicikl), a nakon 6 meseci moguće je postepeno se vratiti na kontaktne sportove i intenzivnije fizičke aktivnosti.

-

Ukoliko ste pretrpeli povredu prednjih ukrštenih ligamenata, kontaktirajte studio Kinetix kako biste se konsultovali o najboljem načinu rehabilitacije. Naši sertifikovani fizioterapeuti Vam stoje na raspolaganju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *